Boj proti rakovine

Na kolesách proti rakovine

Projekt môžete finančne podporiť:
  • ľubovoľným príspevkom do označených pokladničiek v mieste konania podujatia
  • ľubovoľným vkladom alebo bankovým prevodom na účet verejnej zbierky na číslo účtu 4001198272/7500 vedenom v ČSOB, a.s.
  • zaslaním prázdnej SMS v hodnote 1 EURO na číslo 876 v sieti Orange Slovensko. Suma 1 EURO je konečná, Orange Slovensko odvedie na zbierku 100% tejto sumy a samotné zaslanie SMS správy zákazníkom nespoplatňuje.